อาชีพทางรอด – ทางเลือกยุค New Normal

สรุปผลการดำเนินงานปิดโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563 สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างชุมชน