วิดีโอ

เรียนให้รู้…อยู่ให้รอด ภายใต้วิกฤตโควิด 19 : 5 ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของผู้เข้าร่วมโครงการ ปี 2563

กัลยา กิ่งแก้ว : แค่เรียนรู้ ก็อยู่รอดจากวิกฤตโควิด 19

นันทพงศ์ แป้นเอียด : อยากมีอาชีพที่มั่นคง เพื่อให้พ่อแม่สุขสบาย

ฉวี แสงปาน : อยากรู้ อยากทำ เพื่อไปต่อยอดสร้างรายได้

โอกาสแห่งความเสมอภาค

ภาพยนตร์สั้น 4 เรื่องราว ชีวิตจริง จาก 4 ภูมิภาค

จากคนตัวเล็ก ๆ สู่การขับเคลื่อนชุมชนที่เข้มแข็ง : มัณฑนา พวงจันทร์

เจ๊ะฆูลา สุดยอดเครื่องแกงปัตตานี