หน้าแรก

เรื่องเล่าจากชุมชน
คำปราชญ์เล่า
วิดีโอ
คลังหนังสือ

ทุนพัฒนาอาชีพ
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

เพิ่มโอกาสการมีอาชีพ มีรายได้ ของวัยแรงงาน
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

เกี่ยวกับทุน

โครงการไฮไลต์

เรื่องเล่าจากชุมชน

คำปราชญ์เล่า

หลักสูตรการปูกระเบื้องของสถานพินิจฯ นครศรีธรรมราชที่เปลี่ยนชีวิตของ ‘ปอนด์’ ให้มีความมั่นคงและเข้มแข็งจากภายใน

สมจิตร ชาปัญญา คนพิการที่สู้เพื่อพิสูจน์ว่า ‘โอกาส’ คือสิ่งที่คนพิการต้องการมากที่สุด

พิมพ์ ขยันใหญ่ยิ่ง ผู้รังสรรค์เมนูอาหารยั่งยืนจากพืชพรรณท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงในบ้านเกิดของตัวเอง

วิดีโอ

เรียนให้รู้…อยู่ให้รอด ภายใต้วิกฤตโควิด 19 : 5 ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของผู้เข้าร่วมโครงการ ปี 2563

กัลยา กิ่งแก้ว : แค่เรียนรู้ ก็อยู่รอดจากวิกฤตโควิด 19

นันทพงศ์ แป้นเอียด : อยากมีอาชีพที่มั่นคง เพื่อให้พ่อแม่สุขสบาย

คลังหนังสือ

คู่มือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลำปาง ‘บูรณาการการเรียนรู้’ สู่จังหวัดจัดการตนเอง

คู่มือเรียนรู้ดูงาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษาสุรินทร์

กสศ.​ Learning by Doing เรียนรู้จากฐานชุมชน Vol.1

เป็นเรื่อง เป็นเรา คู่มือกระบวนการถอดอัตลักษณ์ เพื่อออกแบบเรื่องราวและอัตลักษณ์ของแบรนด์สินค้าชุมชน