งานฝีมือ สร้างรายได้ พึ่งพาตนเอง จากชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา

นครปฐม งานหัตถกรรมและฝีมือ

งานฝีมือหรืองานหัตถกรรมเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับใครหลายๆ คน เพราะเป็นงานที่สามารถเรียนรู้ได้ไว พกไปทำได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศและที่สำคัญสร้างรายได้โดยขึ้นอยู่กับความขยันของผู้ทำ งานหัตถกรรมจึงเหมาะจะเป็นอาชีพที่สองหรืออาชีพหลักของผู้ที่มีข้อจำกัดในชีวิต อย่างเช่นผู้ปกครองของเด็กพิการทางสติปัญญาที่ต้องให้ความใส่ใจและให้เวลากับเด็กมากขึ้น 

เพราะเด็กพิการทางสติปัญญาคือเด็กที่ไม่สามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพ มีข้อจำกัดบางอย่างที่ทำให้เด็กต้องเรียนในโรงเรียนเฉพาะทางที่เข้าใจและฝึกพัฒนาการเด็กได้ โดยต้องมีผู้ปกครองหนึ่งคนในครอบครัวมาดูแลอย่างใกล้ชิด

ทำให้บางครอบครัวขาดรายได้หนึ่งทางหรือบางครอบครัวที่เป็นผู้ปกครองเลี้ยงเดี่ยวกลับไม่มีรายได้เลย

ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดนครปฐม มีจำนวนสมาชิกในโครงการ 93 ครอบครัว ซึ่งสมาชิก 1 ใน 4 ของกลุ่มเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ชมรมผู้ปกครองฯ ได้ตระหนักในสิ่งนี้และร่วมกันก่อตั้ง ‘โครงการพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพของครอบครัวผู้มีลูกพิการทางสติปัญญา จังหวัดนครปฐม’ เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานฝีมือให้ผู้ปกครอง เกิดเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวและทำให้เด็กพิการทางสติปัญญาได้อยู่ในระบบการศึกษาต่อไป

ทางชมรมฯ มีต้นทุนที่ดีในการจะพัฒนางานฝีมือให้กลุ่มผู้ปกครองที่ขาดรายได้ ตั้งแต่การมีผู้ปกครองที่สามารถออกแบบและเป็นแกนนำในการให้ความรู้คนอื่นๆ ต่อได้ เคยมีการทำงานฝีมือเพื่อออกจำหน่ายอยู่บ้างแล้ว และที่สำคัญคือมีตลาดรองรับ ไม่ว่าจะเป็นร้านพรีเวดดิ้ง ตลาดสำเพ็ง ตลาดน้ำและช่องทางการขายออนไลน์ ต้นทุนเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้สมาชิกในโครงการสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว ส่วนโครงการฯ ได้เข้ามาเสริมความแข็งแรงมากขึ้น โดยการออกแบบหลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าเดคูพาจและสบู่ฝังลาย ที่สามารถเปลี่ยนแปลงดีไซน์ได้ไม่จำกัดเหมาะกับการเป็นของชำร่วยในงานแต่ง ของในงานสัมมนาหรือของที่ระลึกในโอกาสต่างๆ โดยที่จุดเด่นของชมรมฯ คือสามารถผลิตสินค้าได้อย่างรวดเร็วเพราะมีผู้ปกครองหลายครอบครัวที่พร้อมทำตลอดเวลาเป็นหนึ่งในวิธีสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรสอนทำการตลาดทั้งออนไลน์ออฟไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการขายสินค้าให้ผู้ปกครองได้ มีการอบรมเรื่องการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อประเมินการใช้จ่ายของครอบครัวได้

ความมุ่งหวังของโครงการฯ ไม่ได้มองเพียงแค่ให้ผู้ปกครองสามารถผลิตสินค้าเพื่ออกขายตามช่องทางที่มีเท่านั้น แต่มองถึงการยกระดับสินค้างานฝีมือนี้ไปสู่การเป็นสินค้าโอทอป (OTOP) มีคุณภาพ เป็นที่รู้จักแพร่หลายและมุ่งหวังว่าผู้ปกครองที่ได้รับการฝึกอบรมจะสามารถสร้างสรรค์สินค้าฝีมือต่างๆ ด้วยตัวเองออกมาจำหน่าย เพื่อมีสินค้าที่หลากหลายครอบคลุมทุกความต้องการของผู้ซื้อ เพราะเมื่อกลุ่มผู้ปกครองสามารถพาตัวเองไปถึงจุดมุ่งหวังนั้นจะเป็นเครื่องการันตีว่าผู้ปกครองจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน รวมถึงเด็กผู้พิการทางสติปัญญาจะได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจถึงขั้นดูแลตนเองได้ต่อไปในอนาคต

 

ความมุ่งหวังของโครงการพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพของครอบครัวผู้มีลูกพิการทางสติปัญญา จังหวัดนครปฐม ไม่ได้มองเพียงแค่ให้ผู้ปกครองสามารถผลิตสินค้าเพื่ออกขายตามช่องทางที่มีเท่านั้น แต่มองถึงการยกระดับสินค้างานฝีมือนี้ไปสู่การเป็นสินค้าโอทอป (OTOP) มีคุณภาพ

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

พัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพของครอบครัวผู้มีลูกพิการทางสติปัญญา จังหวัดนครปฐม

ชื่อหน่วยงาน

ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดนครปฐม

จังหวัด

นครปฐม

ปีโครงการ

2563

ติดต่อ

ผู้ประสานงาน: นางสาวสาริศา เปียงาม
โทร: 09-0231-0067

เป้าประสงค์โครงการ

ชมรมคาดหวังความสำเร็จของโครงการนี้มาก เนื่องจากมีองค์ประกอบในการขายทั้งตลาดที่จะขายสินค้า บุคลากรผู้มีความชำนาญในงานแขนงต่างๆ ที่จะให้คำปรึกษาและช่วยดำเนินโครงการและจำนวนของกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและคิดที่จะต่อยอดเพิ่มสินค้าในแบบอื่นๆ ด้วย

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส