โครงการสานเสียงผสานสานศิลป์สู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน

ศูนย์ฝึกเยาวชนเขต 7 หยิบดนตรีสากลและศิลปะเข้ามาในหลักสูตร เพื่อฝึกทักษะอาชีพให้เยาวชนที่มีความสนใจเฉพาะ