วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

พิมพ์ ขยันใหญ่ยิ่ง ผู้รังสรรค์เมนูอาหารยั่งยืนจากพืชพรรณท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงในบ้านเกิดของตัวเอง