วิทยาลัยเทคนิคอยุธยานำทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปี เปิดโครงการสอนวิชาช่างไฟฟ้า ฝึกผู้ต้องโทษให้มีทักษะพร้อมออกไปประกอบอาชีพ

พระนครศรีอยุธยา งานช่าง

หน้าที่อย่างหนึ่งที่สำคัญสำหรับทัณฑสถานคือการสั่งสมทักษะอาชีพให้กับผู้ต้องโทษ เพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงภายหลังการพ้นโทษไปแล้วให้กับพวกเขา ที่ผ่านมาทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีการอบรมทักษะอาชีพอย่างเช่น อาชีพพับถุง อาชีพทำเฟอร์นิเจอร์ให้กับผู้ต้องโทษ ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปอาชีพเหล่านี้ได้ ‘ตกยุค’ สำหรับตลาดแรงงานไปแล้ว

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้จับมือกับวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จัดทำโครงการฝึกอบรมทักษะการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับผู้ต้องโทษในทัณสถานบำบัดพิเศษจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อออกแบบหลักสูตรฝึกฝนอาชีพขึ้นมาใหม่ โดยมีทักษะชูโรงคือทักษะการติดตั้งระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นทักษะแบบวิชาชีพ กล่าวคือเป็นทักษะช่างที่ตลาดมีความต้องการอยู่ตลอด และยังสามารถต่อยอดเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้อีกด้วย

โครงการได้ทำการเปิดรับสมัครสมาชิกภายในทัณฑสถานโดยทำการคัดเลือกจากความสนใจและความตั้งใจ จนได้สมาชิกทั้งหมดจำนวน 60 คนมาเป็นกลุ่มที่บุกเบิกหลักสูตรรุ่นแรก ซึ่งหลักสูตรการพัฒนาทักษะนั้นจะใช้เวลาอบรมทั้งสิ้น 3 สัปดาห์โดยเริ่มตั้งแต่ความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า การใช้เครื่องมือชนิดต่างๆ ไปจนถึงการลงมือปฏิบัติจริง 

หลังจากที่อบรมเชิงทักษะเสร็จสิ้นแล้ว โครงการยังได้เสริมหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการต่อด้วย โดยจะเน้นการอบรมในทักษะการเขียนแผนธุรกิจ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อาทิ การตลาดยุคใหม่ การใช้งานอุปกรณ์ดิจิตอล การใช้งานอินเทอร์เน็ตและแพลตฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็นต่อการสร้างธุรกิจ

ประเสริฐ แสงโป๋ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาและหัวหน้าโครงการฝึกอบรมทักษะการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับผู้ต้องโทษในทัณสถานบำบัดพิเศษจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เล่าถึงแนวคิดการฝึกฝนอบรมในโครงการว่า “พอมาเข้าอบรมกับทีมวิทยากรและทีมพี่เลี้ยง เขาก็คอยเติมเต็มและติดอาวุธทางความคิดให้กับเขานะ ถ้าเกิดเราสอนให้เขาเป็นอย่างเดียวแล้วเอาไปใช้ไม่ได้ ไม่มีตลาดให้ เขาก็ไม่มีอาวุธ ไม่มีการทำแผนธุรกิจให้เขาก็เหมือนเดิม” 

หลังจากที่โครงการได้ดำเนินมาแล้วระยะหนึ่ง เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการก็ได้เห็นความก้าวหน้าทางด้านทักษะของสมาชิก โดยกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในระบบไฟฟ้ามากขึ้น สามารถเดินสายไฟและติดตั้งระบบไฟเบื้องต้นได้ นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมายยังมีทัศนคติต่อตัวเองในแง่บวกมากขึ้น มีความเชื่อมั่นในตัวเองจากทักษะที่ได้เรียนรู้ไป ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นอันดีที่จะทำให้ผู้จ้างงานเกิดความมั่นใจในตัวอดีตผู้ต้องโทษมากขึ้นด้วย

พอมาเข้าอบรมกับทีมวิทยากรและทีมพี่เลี้ยง เขาก็คอยเติมเต็มและติดอาวุธทางความคิดให้กับเขานะ ถ้าเกิดเราสอนให้เขาเป็นอย่างเดียวแล้วเอาไปใช้ไม่ได้ ไม่มีตลาดให้ เขาก็ไม่มีอาวุธ ไม่มีการทำแผนธุรกิจให้เขาก็เหมือนเดิม

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

การฝึกอบรมทักษะการติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้กับผู้ต้องขังทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อหน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

ปีโครงการ

2562

ติดต่อ

ผู้ประสานงาน: นายประเสริฐ แสงโป๋
โทร: 081-9063684

เป้าประสงค์โครงการ

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส