กัลยา กิ่งแก้ว : แค่เรียนรู้ ก็อยู่รอดจากวิกฤตโควิด 19

โครงการส่งเสริมการประกอบการผ้าไหมสร้างสรรค์ในกลุ่มแรงงานนอกระบบขาดโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์สู่ตลาดเป็นธรรมพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดย มูลนิธิขวัญชุมชน