ภาพยนตร์สั้น 4 เรื่องราว ชีวิตจริง จาก 4 ภูมิภาค

พบกับ 4 เรื่องราวชีวิตจริง จาก 4 ภูมิภาคกับเส้นทางการพัฒนาคน ผ่านการสร้างอาชีพที่เป็นจุดเริ่มต้นของการพึ่งพาตนเองในชุมชนได้อย่างยั่งยื่น

  • เดปอถู่แห่งแม่แดดน้อย (ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่)
  • ก.กก บังกาฬ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.บึงกาฬ)
  • เครื่องแกง เจ๊ะฆูลา (ภาคใต้ จ.ปัตตานี)
  • หมอนวดแห่งแม่ละเมา (ภาคตะวันตก/ภาคกลาง จ.ตาก)