วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จับนวดไทยมาสอนคนตำบลร่มเกล้า เตรียมชุมชนให้พร้อมรับนักท่องเที่ยวดูกังหันยักษ์

มุกดาหาร การบริการและการท่องเที่ยว

ถ้ามีใครเอ่ยถามคุณว่า ไปเที่ยวมุกดาหารกันไหม?

หลายคนคงต้องเอ่ยถามกลับต่อคนที่ถามคำถามนี้ว่า มุกดาหารมีอะไรให้เที่ยวด้วยเหรอ?

แน่นอนแหละว่ามุกดาหารอาจจะไม่ได้ติดอันดับท็อปสาม ท็อปห้า หรือแม้แต่ท็อปสิบจังหวัดน่าเที่ยว ทว่าถ้าคุณเป็นนักเดินทางสายลุยแล้วล่ะก็ มุกดาหารคือจังหวัดที่มีเสน่ห์และน่าดึงดูดที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะจังหวัดนี้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพราะมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย มีแม่น้ำโขงสายยาว ตลาดชายแดน สะพานมิตรภาพฯ อุทยานแห่งชาติ และที่ท่องเที่ยวชมธรรมชาติอีกมากมาย

ไม่นานมานี้มุกดาหารเพิ่งมีแลนด์มาร์กแห่งใหม่ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ใช้ ‘กังหันลม’ ขนาดใหญ่ ในการผลิต แลนด์มาร์กแห่งนั้นชื่อว่า ‘ทุ่งกังหันลมร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม’ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานลมที่มีกังหันลมใหญ่และสูงที่สุดในเอชียแปซิฟิก โดยกังหันลมทั้ง 13 ต้นนั้นตั้งอยู่ในตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

การมาถึงของโรงงานไฟฟ้าและกังหันลมขนาดใหญ่ ทำให้ชุมชนในตำบลร่มเกล้าเกิดความเปลี่ยนแปลง นักท่องเที่ยวจากหลายสารทิศเดินทางมายังตำบลแห่งนี้เพื่อมาดูกังหันลมขนาดยักษ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ เมื่อมีนักท่องเที่ยว ก็ย่อมมีโอกาสทางเศรษฐกิจตามมา วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จึงได้จับเอาโอกาสนี้มาจัดทำ ‘โครงการสร้างงานสร้างอาชีพกับการนวดไทย’ เพื่อสุขภาพ เพื่อพัฒนาแรงงานในชุมชนร่มเกล้า ให้มีความพร้อมในการคว้าโอกาสทางธุรกิจครั้งนี้

ผู้อยู่อาศัยในตำบลร่มเกล้าส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าข่าและผ่าผู้ไท ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่วิถีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็นอย่างมาก แต่ขณะเดียวกันพื้นที่ในชุมชนกลับไม่เหมาะต่อการเพาะปลูก ด้วยความที่ดินมีสภาพเป็นกรวด ชาวบ้านบางกลุ่มที่มีที่ดินก็มักจะนำไปทำเกษตรเชิงเดี่ยว เช่น ข้าว ยางพารา อ้อย และมันสำปะหลัง ทำให้ยามที่พืชผลราคาตกต่ำ ผู้คนในชุมชนก็ต้องประสบปัญหาตามไปด้วย

เพื่อแก้ปัญหาความยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจให้กับชุมชน การริเริ่มโครงการที่สร้างทางเลือกในอาชีพรูปแบบใหม่ๆ เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ก็ได้เลือก ‘การนวดไทย’ มาสร้างเป็นหลักสูตร ซึ่งเรื่องนวดนี้นับว่าเป็นของขึ้นชื่อของประเทศไทย เป็นทักษะที่สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ง่าย เพราะเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศเสมอมา

กลุ่มคนที่จะได้รับการคัดเลือกเข้ามาร่วมโครงการคือคนในชุมชนร่มเกล้าที่ทำอาชีพเกษตรกร 60 คน และผู้ว่างงานอีก 30 คน โดยทั้ง 90 คนนี้ จะได้เข้าสู่กระบวนการฝึกทักษะอาชีพนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงการเรียนด้านการบริหารจัดการ การขอเปิดสถานประกอบการ การปรุงสมุนไพร เช่น ยาหม่อง ลูกประคบ เป็นต้น เรียกได้ว่าเรียนตั้งแต่นวดให้เป็นจนไปเปิดร้านนวดของตัวเองได้เลย

นอกจากการฝึกฝนนักเรียนนวดแผนไทยครั้งนี้จะช่วยสร้างอาชีพให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชนร่มเกล้าแล้ว ยังนับว่าเป็นการเตรียมพร้อม ‘พื้นที่’ ที่กำลังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้มีทั้งสินค้าและบริการที่สามารถรองรับความต้องการของผู้คนที่จะแวะเวียนกันเข้ามาในชุมชน นับว่าเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพที่ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่สร้างประโยชน์ให้กับคนทุกฝ่ายอย่างแท้จริง

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

โครงการสร้างคนสร้างงานกับการนวดไทยเพื่อสุขภาพ

ชื่อหน่วยงาน

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

จังหวัด

มุกดาหาร

ปีโครงการ

2562

ติดต่อ

ผู้ประสานงาน: นางวัชราภรณ์ ชนะเคน
โทร: 096-0949554

เป้าประสงค์โครงการ

  1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถให้บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพได้
  2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ให้บริการนวดไทยที่ได้มาตรฐานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 80 %
  3. ตรึงประชาชนวัยแรงงานให้อยู่ในพื้นที่หรือชุมชนของตนเอง ไม่ต้องเคลื่อนย้ายแรงงาน
  4. สนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community – based Tourism: CBT)

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส