เรียนให้รู้…อยู่ให้รอด ภายใต้วิกฤตโควิด 19 : 5 ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของผู้เข้าร่วมโครงการ ปี 2563

หนึ่งในเรื่องราวดี ๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563 จาก 5 ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของผู้เข้าร่วมโครงการฯ