เรียนให้รู้…อยู่ให้รอด

นันทพงศ์ แป้นเอียด : อยากมีอาชีพที่มั่นคง เพื่อให้พ่อแม่สุขสบาย

ฉวี แสงปาน : อยากรู้ อยากทำ เพื่อไปต่อยอดสร้างรายได้

เรียนให้รู้…อยู่ให้รอด ภายใต้วิกฤตโควิด 19 : 5 ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของผู้เข้าร่วมโครงการ ปี 2563