เรื่องเล่าจากชุมชน

งานหัตถกรรมและฝีมือ

สินค้าเพิ่มมูลค่า ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น

สำรวจประเภทอาชีพ

กศน.บึงกาฬ เตรียมยกระดับมาตรฐานแรงงานฝีมือ เพื่อผลิตเสื่อจากต้นกกและต้นผือส่งออกสู่ตลาดสากล

วิสาหกิจบ้านชั่งแปลง 8 เร่งฝึกฝีมือแรงงานด้อยโอกาส เพื่อผลิตผ้าทอจกให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

วิสาหกิจชุมชนเวียงกาหลง ตั้งเป้าฟื้นฟูเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง จังหวัดเชียงราย ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจและปัญหาปากท้อง

มบส.ปิดห้องเรียนรู้ ‘หมูกระดาษวัดประยุรฯ’ ให้กลายเป็นอาชีพเสริม เติมรายได้ให้กับคนว่างงาน