เรื่องเล่าจากชุมชน

การแปรรูปผลิตภัณฑ์

วัตถุดิบชุมชน สู่ผลผลิตคุณภาพจากท้องถิ่น

สำรวจประเภทอาชีพ

กศน.บึงกาฬส่งต่อความรู้การสร้างผลิตภัณฑ์จากกกและผือ ช่วยเหลือกลุ่มชาวบ้านในชุมชนที่ประสบปัญหาราคายางตกต่ำ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา